ul. Belgradzka 18 02-793 Warszawa
Twoje konto kontakt@akademia-magic-look.pl
604 368 668

Regulamin rezerwacji szkolenia

  1. W celu zarezerwowania szkolenia należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

  2. Należy przedstawić dokument poświadczający zdobycie wykształcenia kierunkowego. Skan dokumentu można przesłać mailem lub okazać oryginał w dniu szkolenia.

  3. Wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł w celu rezerwacji miejsca na konto:

Magic Look , 13 1140 2004 0000 3102 5086 6233

tytułem: imię i nazwisko uczestnika, nazwa i data szkolenia

  1. Po zaksięgowaniu wpłaty wysyłamy maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu.

  2. Pozostała kwota płatna jest gotówką lub kartą w dniu szkolenia.

  3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na minimum 2 tygodnie przed datą szkolenia zaliczka zostaje zwrócona.

  4. Zastrzegamy sobie prawo zmiany czasu trwania szkolenia w zależności od ilości uczestników.